0 Items

AC- ja DC-moottoreiden edut ja haitat

Sähkömoottorin magneettikenttä määrää pyörimissuunnan. Napoja on kaksi: pohjoinen ja etelä. Moottorin tuottama magneettikenttä riippuu käytetyn tehon määrästä. Sähkömoottorissa pyörimissuunta asetetaan kytkemällä käynnistyspiirin toinen pää pääkäämiin. Sitten oikosuljetuista johtimista otetaan virta roottorin kääntämiseksi. Tämä liike tunnetaan synkronisena nopeudena.

Tehokkaissa moottoreissa on valetusta kuparista valmistetut päätyrenkaat roottorin vastuksen vähentämiseksi. Nämä moottorit ovat yleisempiä Euroopassa kuin Pohjois-Amerikassa. Suorituskykyiset moottorit voivat tuottaa kaksi kertaa enemmän vääntömomenttia kuin perinteiset koneet. Nämä ominaisuudet voivat olla hyödyllisiä määritettäessä moottorin tyyppiä tietyssä sovelluksessa. Niillä on kuitenkin joitain rajoituksia. Seuraavissa osioissa keskustelemme joistakin kunkin moottorin eduista ja haitoista. Nämä moottorit sopivat moniin erilaisiin sovelluksiin.

Vaihtovirtamoottorit kärsivät tappioita, kun ne muuntaa sähkön mekaaniseksi tehoksi. Kuparihäviöitä syntyy, kun virta kulkee johtimen läpi. Rautahäviöt johtuvat laminoidun ytimen uudelleenmagnetoinnista. Laakereiden kitka ja ilmajäähdytys aiheuttavat lämpöä moottoriin. Koska nämä häviöt lisäävät moottorin energiaa, sen tehokkuudesta on tulossa yhä tärkeämpi huolenaihe. Kun harkitset sähkömoottoria sovellukseesi, sinun kannattaa harkita sen tehokkuutta. Jos se voi toimia useita vuosia ilman huoltoa, se on todennäköisesti hyvä valinta sovellukseesi.

Lämmöneristys on tärkeä näkökohta moottoreille ympäristöissä, joissa lämpötila on korkea. Lämpöä johtavat materiaalit voivat vaurioitua korkeissa lämpötiloissa, ja korkean lämpötilan aiheuttama lämpö voi johtaa moottorin ennenaikaiseen vikaan. Onneksi on olemassa useita tapoja suojata moottoria ylikuumenemisen aiheuttamilta vaurioilta. Yksinkertaisin tapa on pitää se normaalissa käyttölämpötilassa. Jos se on liian kuuma omaksi hyödykseen, voit ostaa lisäjärjestelmän, joka suojaa moottoria ylikuumenemiselta.

Mitä tulee jarrutukseen, DC-moottorit tarjoavat paljon nopeamman pysäytystavan kuin AC-moottorit. Suurempi tasavirta tuottaa enemmän jarrutusvoimaa. On kuitenkin otettava huomioon, että jarrutuksessa syntyvä energia hajoaa lämmön muodossa. Tämä lisälämmitys vaikuttaa moottorin kokoon. Yleensä tasavirtamoottoreita käytetään raskaiden kuormien nostamiseen ja siirtämiseen. Vääntömomenttimoottori on erinomainen vaihtoehto tällaisiin sovelluksiin.

Yleisimmät AC-moottorit käyttävät oravahäkkiroottoria. Tämä on samanlainen kuin pyörivä harjoitushäkki, jota käytetään eläimille. Sen roottori sisältää tangot, jotka yhdistävät renkaan päät. Tangot ovat yleensä valettua alumiinia ja virtaavat roottorin läpi nopeuden ylläpitämiseksi. Oravahäkkiroottorilla on myös suuri sähkökuorma. Sähkökuorma vaikuttaa muuntajien tapaan moottorin nopeuteen ja vääntömomenttiin. Jos sähköinen kuormitus ylittää mekaanisen kuormituksen, se kuluttaa sähköä jatkaakseen toimintaansa.

Esittelyt

Jos sinulla on pyyntöä, täytä tämä lomake ja vastaamme sinulle 24 tunnin kuluessa.